Information一覧 『 会合中止連絡が入りカレンダーを更新しました。 』

過去記事一覧


new 会合中止連絡が入りカレンダーを更新しました。

2020年03月02日(月)16:27

・3/5(木)
  臨時ZC会議 … 中止
・3/23(月)
  第4回キャビネット会議 … 中止
  第4回ZC会議並びに第4回GLT・GMT・GST・FWT会議 … 中止

過去記事一覧